Hej!

Mitt namn är Matilda Larsson Westerdahl. Jag läser till att bli produktionsledare inom Media på Malmö Högskola; en utbildning som inkluderar allt från Adobe-program och HTML-kodning till organisationsteori och processledning inom företag. Vid sidan av studierna arbetar jag som butikssäljare på Disney Store i Köpenhamn.

Till mina styrkor hör att organisera och arbeta med kreativ problemlösning. Kommunikation är ett område där jag fått samla mycket erfarenhet och utvecklas, både vad gäller språkliga färdigheter men även det interna samspelet inom projektteam. Min kreativa sida får jag helst utlopp för genom att illustrera, både analogt och digitalt.

Min största drivkraft är att arbeta kreativt tillsammans med andra.

Jag ser fram emot att få höra från er!